Biuro Geodezyjno - Inżynierskie "JawoR" mgr inż. Robert Jawor

Geodeta_Krynica Geodeta_Muszyna
Geodeta_Krynica mapa_Muszyna Geodeta_Krynica
Geodeta_Krynica Geodeta_MuszynaW przestrzeni inwestycji, geodezja jest dziedziną, której obecność jest niezbędna na każdym etapie prac projektowych i budowlanych.
Oczywiście w zależności od przedmiotu pracy, powstają różne oczekiwania co do precyzji i szczegółowości opracowań, którym musi sprostać geodeta. Wymagania takie powodują iż oprócz zastosowania odpowiednich metod i technik pomiaru bądź obserwacji, bardzo często konieczne jest wykorzystanie sprzętu, który umożliwi spełnienie wymogów zawartych w specyfikacji technicznej inwestora.
Dlatego też budując swoją firmę, wyposażyłem ją w sprzęt i oprogramowanie niezbędny do wykonywania całej gamy usług, które zaspokoją oczekiwania instytucji samorządowych, firm projektowych oraz budowlanych, a także klientów indywidualnych. Zapewnia mi to komfort pracy, precyzję i sprawność pomiarów terenowych. Pozyskane dane w kolejnych etapach są przygotowywane i przetwarzane przez oprogramowanie zapewniające odbiorcy wtórną obróbkę i analizę przestrzennej sytuacji terenowej w wymiarze wirtualnym bądź kartograficznym.
    Dotyczy to zarówno:
  • map do celów projektowych i celów prawnych,
  • geodezyjnych pomiarów realizacyjnych (tyczenie działek, budynków, sieci uzbrojenia terenu),
  • pomiarów geodezyjnej powykonawczej inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej,
  • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.


Hurtownie budowlane