Biuro Geodezyjno - Inżynierskie "JawoR" mgr inż. Robert Jawor

Geodeta_Krynica Geodeta_Muszyna
Geodeta_Krynica mapa_Muszyna Geodeta_Krynica
Geodeta_Krynica Geodeta_MuszynaZakres oferowanych usług:

- mapy i dokumentacja do celów sądowych i prawnych,
- podziały i rozgraniczenia nieruchomości,
- mapy do celów projektowych,
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
- tyczenie obiektów budowlanych i obsługa inwestycji,
- niwelacja terenowa,
- geodezyjne pomairy GPS / GNSS,
- audyt energetyczny,
- świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.


Geodezja jako dziedzina wiedzy zajmuje się precyzyjnymi pomiarami terenowymi, ze szczególnym uwzględnieniem rzeźby terenu - tzw. topografia. Otrzymane w ten sposób wyniki są wizualizowane w postaci map w różnych skalach w zależności od celów i potrzeb gospodarczych.
Geodezja stosowana jest w różnych dziedzinach gospodarki narodowej tworząc dział zwany geodezją gospodarczą.
W przestrzeni publicznej odgrywa dużą rolę w ramach systemu prawnego, gdzie jest odpowiedzialna za prowadzenie i nadzór nad strukturą własności. Te cele są realizowane w formie map, wykazów, i innych dokumentów będących częścią składową postępowań cywilno-prawnych w ramach administracyjnych i sądowych postępowań.